Erdoğdu Bey Camii

Erdoğdu Bey Camii H.985 M.1577 yılında Trabzon Valisi Erdoğdu Bey tarafından, kendi ismi ile anılan Erdoğdu Mahallesi’nde yaptırılmıştır. Cami birçok onarım geçirmiş ve geniş ölçüde özelliklerini yitirmiştir. Mihrap nişinin mukarnaslı bir kavsarası vardır vardır. Köşeliklerde birer gül bezek ile üst kısımda yazı kuşağı yer alır. Burada bulunan H.1317,M.1899 tarihi caminin son onarımına aittir. Minber ahşap olup sade bırakılmıştır

Bir cevap yazın